Mella Corina Camelia


Experienţă profesională

 • Asistent universitar în cadrul Catedrei ORL “Sf. Maria”- a Facultăţii de Medicină Dentară- UMF “Carol Davila”- Bucureşti şi medic primar ORL în secţia ORL a spitalului „Sf. Maria” in perioada 2003-septembrie 2009.
 • Din septembrie 2009 pana in prezent- medic primar ORL la Centrul Medical Unirea
 • Medic voluntar in cadrul echipei de medici a Policlinicii Sociale REGINA MARIA -Coordonator Centrul de Voce Spitalul Euroclinic care ofera o noua sansa atat profesionistilor de voce, cat si pacientilor cu afectiuni neurologice carora le-au fost afectate corzile vocale si vorbirea.
 • Membru al Societăţii Române de ORL, Membru al Societăţii Europene de Laringologie
 • Membru al Uniunii Europene a Foniatrilor

Formare profesională

 • Am absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”- Bucureşti în anul 1995, cu media 9,62.
 • În noiembrie 1995 am fost admisă la Rezidenţiat în specialitatea Otorinolaringologie
 • Din octombrie 1998 – preparator universitar al Catedrei de ORL a Facultăţii de Stomatologie- UMF “Carol Davila”, post obţinut prin concurs cu media 8,96.
 • În  octombrie 2000 am susţinut şi promovat examenul de medic specialist ORL cu media 9,31
 • În februarie 2003 am promovat concursul de asistent universitar la catedra ORL a Spitalului Clinic „Sf. Maria”- Facultatea de Medicină Dentară
 • În iunie 2006- am susţinut şi promovat examenul de Medic Primar în specialitatea ORL
 • În martie 2009 am susţinut teza de doctorat cu titlul- Dificultăţi în recuperarea vocală după fonochirurgia leziunilor benigne laringiene, conducǎtor ştiinţific prof. Dr. Dorin Sarafoleanu.

Cursuri de specialitate:

 • 27-28 Ianuarie 2017, ELS Workshop „Early Cancer of the Larynx”
 • 8-10 Mai 2016 Spring Days of Laryngology, CHL Louxembourg
 • 1-4 Mai 2015- 1st Course of Phoniatrics, Brussels
 • 1-4 Octombrie 2014- An Endoscopic Approach to Rhinosinusitis- UCL Ear Institute London
 • 4-th Manchester Phonosurgery Course- 21-22 Septembrie 2012
 • International Course on Laser Surgery in 22nd Otorhinolaringology 10-14-mai 2009, Yvoir, Belgium
 • „Chirurgie endoscopica rinosinusala”- curs de perfectionare IFACF ORL „ Dr. Hociota”16-28 octombrie 2005
 • 22nd International Course on Laser Surgery in Otorhinolaringology 10-14-mai 2009, Yvoir, Belgium
 • Curs de Foniatrie clinică- modulul III- 1-12 martie 2004- IFACF ORL Bucureşti
 • Curs de Foniatrie clinică- modulul II- 16-27 februarie 2004- IFACF ORL Bucureşti
 • Curs de Foniatrie clinică- modulul I- 2-13 februarie 2004- IFACF ORL Bucureşti
 • Curs de « Chirurgie LASER CO2 în ORL »- martie 2002 desfăşurat la Clinica ORL « Sf. Maria »
 • „Beltone Audiology Training”- Poiana Braşov- 2-4 noiembrie 2001
 • Curs de « Chirurgie endoscopică rinosinusala » – mai 2001- desfăşurat la Clinica ORL « Sf. Maria »
 • Curs de Chirurgie endoscopică în ORL”- iunie 1997 desfăşurat la Clinica ORL “Sf. Maria”
 • “Curs de Chirurgie LASER CO2 în  ORL”- mai 1997- desfăşurat la Clinica ORL “Sf. Maria”

Participări congrese şi simpozioane

 • Conferinţa Naţională de ORL- Bucureşti, septembrie 1997
 • Simpozionul Universitar de Oncologie Comparată- Bucureşti, martie 1998
 • Al XXXII-lea Conventus al Societăţii Latine de ORL şi Chirurgie Cervico-Facială, Pamplona- Spania, iulie 1998.
 • Conferinţa Naţionala de ORL- Oradea, Octombrie 1998
 • Congresul Francofon de Radioterapie al Europei Centrale şi Orientale- Bucureşti, aprilie 1998
 • Al VII-lea Congres Internaţional al Societăţii Francofone de ORL şi Chirurgie Cervico-Facială, Bucureşti- mai 1999.
 • A III-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Laser în Medicină şi Biologie, Bucureşti, noiembrie 1999
 • Al II-lea Congres Balcanic de Alergologie şi Imunologie Clinică, Bucureşti, aprilie 2000.
 • Al IV-lea Congres European de ORL si Chirurgie Cervico-Facială (EUFOS)- Berlin- mai 2000.
 • Conferinţa Naţională de ORL şi Chirurgie Cervico-Facială- Constanţa, septembrie 2000.
 • Simpozionul „Actualităţi în otologie, audiologie şi protezare auditivă”- Poiana Braşov- 2-4 noiembrie 2001
 • Simpozionul „Actualităţi în protezarea auditivă- noţiuni practice”- Bucureşti 10-12 mai 2004.
 • IFOS Congress – Roma 25-30 iunie 2005
 • EAFPS- Conference- Florenţa- 29 sept- 1 oct. 2005 (European Association of Facial Plastic Surgery)
 • XXXVI Conventus ORL Latina- Bucuresti – 26-29 aprilie 2006 – membru al comitetului de organizare, comunicator, moderator.
 • Conferinţa Naţională de ORL şi Chirurgie Cervico-Facială- Constanţa – mai 2007
 • Iunie 2007- participare la Congresul EUFOS de la Viena.
 • 29-31 mai 2008- al 7-lea Congres al Societăţii Europene de Laringologie- Barcelona
 • 1-4 septembrie- 2010- al 8- lea Congres al Societatii Europene de Laringologie- Viena.
 • 2-5 nov. 2011- 1st Congress of the Romanian Rhinologic Society, Bucharest
 • 13-16 iunie 2012- al 9-lea Congres al Societatii Europene de Laringologie- Helsinki
 • 4-6 Sept 2013- 2nd Congress of the Romanian Rhinologic Society, Piatra Neamt
 • 9-13 aprilie 2014 – al 10-lea Congres la Societatii Europene de Laringologie – Antalya
 • 30 iunie- 4 iulie 2015 3rd Confress of the Romanian Rhinologic Society, Sighisoara
 • 8-11 Iunie 2016- 11th ELS Congress, Genoa

Alte informaţii

Activitate de cercetare

 • Investigator in studiul clinic- „ Prulifloxacin vs. Levofloxacin in the treatment of Acute Bacterial Rhinosinusitis”- Studiu clinic dublu orb randomizat, de faza III, al ZAK Pharma Diestleistung Ges.m.b.H Austria debut in octombrie 2007- finalizat în iulie 2008
 • Investigator în studiul clinic „ Ambroxol vs. placebo în tratamentul faringitei acute virale”- studiu clinic randomizat, dublu orb, fază III, al Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH Austria, debut în noiembrie 2007- finalizat în iulie 2008.
 • Membru în echipa de cercetare în proiecte PNCD II- Studii privind mecanismele de interacţiune între radiaţiile laser şi radiofrecvenţă cu ţesuturile căilor aero-digestive superioare şi elaborarea protocoalelor terapeutice- 2007-2010, Contract de Grant al Academiei Române : Aspecte socio-medicale ale afectării aparatului vestibular la populaţia de vârsta a III-a- finalizat în ianuarie 2009, PNCD II- Surditatea non-sindromică la copil- diagnostic clinic şi molecular- 2008-2011.

Lucrări ştiinţifice

 •     „Rinitele cronice peranuale – de la diagnostic la tratament” – revista „Viaţa Medicală”, 8 februarie 1998
 •     „Dileme în chirurgia cancerului faringo-laringian” – revista Viaţa Medicală, 18 mai 1998
 •     „Aspecte terapeutice moderne în cancerele căilor aero-digestive superioare” – Simpozionul Universitar de Oncologie Comparată, Bucureşti, martie 1998
 •     „Strategia terapeutică în cancerele avansate ale căilor aero-digestive superioare – Experienţa clinicii O.R.L. „Sf. Maria” – Congresul Francofon de Radioterapie al Europei Centrale şi Orientale – Bucureşti, aprilie 1998
 •     „Aspecte actuale în diagnosticul şi tratamentul cancerului amigdalei palatine” – Conferinţa Naţională de O.R.L. şi Chirurgie Cervico-Facială – Oradea, octombrie 1998
 •     „Aspecte terapeutice actuale în cancerele faringo-laringiene – Exereza largă sau conservarea organului în cancerele evoluate local?” – Revista Medicală Naţională, vol. II, nr. 3 1998
 •     „Hemangiom capilar al mucoasei nazale – dificultăţi de diagnostic şi tratament” – Al VII-lea Congres Internaţional al Societăţii Francofone de O.R.L. şi Chirurgie Cervico-Facială – Bucureşti, 13 – 15 mai 1999
 •     „Tuberculoza faringo-laringiană – o entitate istorică readusă în actualitate” – Al VII-lea Congres Internaţional al Societăţii Francofone de O.R.L. şi Chirurgie Cervico-Facială – Bucureşti, 13 – 15 mai 1999
 •     „Criptoliza LASER CO2” – poster – A III-a Conferinţă Naţională „Aplicaţii ale laserilor în medicină şi biologie” – noiembrie 1999
 •     „Uvulo-palato-plastia laser CO2 pentru snoring” – poster – A III-a Conferinţă Naţională „Aplicaţii ale laserilor în medicină şi biologie” – noiembrie 1999
 •     „Sarcom Kaposi cu localizare oro-faringiană” – videofilm – Al IV-lea Congres EUFOS – Berlin, mai 2000
 •     „Geneza neoplaziilor în sfera O.R.L.” – revista „Respiro” nr. 2, septembrie 2000
 •     „Eficacitatea Arlevert în tratamentul sindromului vertiginos periferic – studiu efectuat în Clinica O.R.L. „Sf. Maria” – Simpozion de lansare a produsului Arlevert – 20 octombrie 2000
 •     Paragrafele: 1.1 Fiziologia nasului şi sinusurilor paranazale şi 8.1 Fiziologia glandelor salivare – „Explorarea paraclinică şi funcţională în otorinolaringologie” sub coordonarea prof. dr. Dorin Sarafoleanu, vol. I,  Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999
 •     Capitolul  2 „Faringologia– „Otorinolaringologia” – caiet de lucrări practice pentru studenţi, Ediţia 1 – Ed. „Silvy” 2000 şi Ediţia 2 – Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2005.
 •     Participare IFOS Roma 2005 – Immunohistoclinical aspects – decisional factors în surgical approach of rhinosinusitis
 •     Impact of GERD on vocal fold recovery în laryngeal benign lesions – Al XXXVI-lea Conventus O.R.L. Latina – Bucureşti, 26 – 29 aprilie 2006
 •     Laser surgery versus convenţional microsurgery in the treatment of vocal folds benign lesions – Al XXXVI-lea Conventus O.R.L. Latina – Bucureşti, 26 – 29 aprilie 2006
 •     „Place of voice therapy în management of vocal nodules” – Masa rotundă „Voice care” – Al XXXVI-lea Conventus O.R.L. Latina – Bucureşti, 26 – 29 aprilie 2006
 •     Radical sinus surgery – conditions that induced this therapeutic decision – (coautor) – Al XXXVI-lea Conventus O.R.L. Latina – Bucureşti, 26 – 29 aprilie 2006
 •     Disfonia – simptom relevant în patologia laringiană – articol publicat în revista Viaţa Medicală, nr. 16 (850), 21 aprilie 2006
 •     Disfonia în patologia laringiană – revista Viaţa Medicală nr. 20 (854), 19 mai 2006
 •     Scurt istoric al Otorinolaringologiei româneşti – Bucureşti, Editura Masterprint, 2006
 •     Cap. 18 – „Elemente de Foniatrie” – din Esenţialul în Laringologie – Codruţ Sarafoleanu – sub egida Editurii Academiei Române, 2007
 •     RGE, a negative predictable factor în improving the vocal performances of the patients with chronic laryngitis – al 7-lea Congres al Societăţii Europene de Laringologie, Barcelona, 29 – 31 mai 2008
 •     Disphonia at voice professionals: economical, psyhological and sociological aspects – poster –  Al 7-lea Congres al Societăţii Europene de Laringologie – Barcelona, 29 – 31 mai 2008
 •     The Effects of phoniatric therapy on acoustic parameters în patients with vocal nodules – Al 9-lea Congres al Societăţii Europene de Laringologie, Helsinki, 2012
 •     Phoniatric rehabilitation in a patient with laryngeal tremor – Al 9-lea Congres al Societăţii Europene de Laringologie, Helsinki, 2012

 

Sănătatea este cea mai valoroasă operă de artă.
keyboard_arrow_up

Stimati pacienti

Avand in vedere recomandarile Ministerului Sanatatii si ale Inspectoratului de Stat pentru Situatii de Urgenta, va anuntam ca in perioada

13.03-31.03.2020 (cu posibilitatea de prelungire din motive obiective) Clinica Sante Vera-Med va fi inchisa, datorita pandemiei cu Covid-19, pentru a prevenii raspandirea infectiei.

Vom reveni cu detalii privind reluarea consultatiilor in cadrul clinicii.
Sanatatea este cea mai valoroasa opera de arta!