PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Această Notă de informare este valabilă începând cu data de 02.09.2019.

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (denumit in continuare si „GDPR”), cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018, SANTE VERA-MED SRL (“Clinica Sante Vera-Med”, “Sante Vera- Med” sau “Societatea”) are obligatia de a prelucra datele cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare) in conditii de siguranta, pentru scopurile generale specificate in prezenta Nota de Informare, in contextul furnizarii serviciilor medicale de care beneficiati in cadrul clinicii Sante Vera- Med.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, SANTE VERA- MED, în calitate de operator de date cu caracter personal, poate modifica prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a reflecta modificările intervenite în legislaţie, în practicile și procedurile interne de prelucrare a datelor cu caracter personal, în caracteristicile website-ului sau în progresele tehnologice realizate într-o anumită perioadă de timp. În cazul în care vom aduce modificări ce vor schimba modul de prelucrare sau utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi publicate în cuprinsul politicii actualizate, iar data intrării în vigoare a politicii astfel modificate va fi publicată la începutul notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal actualizate. Prin urmare, prezenta notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici şi practici intervenite în acest domeniu.

 1. INFORMATII GENERALE

Prin prezenta Nota de Informare dorim sa va explicam modul in care are loc prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal (indicate in aceasta Nota de Informare) de catre Clinica SANTE VERA-MED si prin care ne asiguram ca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate in mod responsabil si in conformitate cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal aplicabila. Datele cu Caracter Personal (reprezentand orice fel de informatii care pot duce la identificarea unei persoane fizice) sunt detaliate in sectiunea 6 de mai jos, fiind definite in considerarea dispozitiilor legale aplicabile.

Pentru indeplinirea scopurilor acestei Note de Informare, va aducem la cunostinta faptul ca SANTE VERA-MED este Operator de date cu caracter personal, astfel cum este acesta definit conform GDPR.

Intentia noastra este de a va pune la dispozitie informatii suficiente, prezentate intr-o maniera facila, pentru a ne asigura de intelegerea operatiunilor de prelucrare pe care SANTE VERA-MED le efectueaza, in contextul legal aplicabil.

Pentru orice detalii care ar putea fi necesare in vederea intelegerii acestei Note de Informare ori a proceselor de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ale dumneavoastra, va oferim posibilitatea sa ne comunicati orice nelamuriri sau solicitari pe care le-ati putea avea, utilizand datele de contact indicate la finalul acestei Note de Informare.

 1. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Denumire SANTE VERA-MED S.R.L.

Sediul social Str. Birgaului, nr. 6, sector 1, Bucuresti

C.U.I. 32107197

Nr. de ordine ORC J40/9866/2013

Capital social 200 lei

Reprezentant legal, SURLEA Veronica – Florentina, Administrator

Telefon  0040 0723.263.950

Adresa de e-mail: contact@santeveramed.ro

 1. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

Va rugam sa gasiti mai jos datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (denumita si „DPO”) in cadrul SANTE VERA-MED si pe care o veti putea contacta in legatura cu orice aspecte referitoare la protectia Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal:

Telefon: 0040 744 523 810

Adresa de e-mail dpo@santeveramed.ro

 1. SCOPURILE IN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal este facuta in conditii de securitate optime si in scopuri legitime legate in principal de desfasurarea activitatii de prestare a serviciilor medicale sau aferente activitatii de resurse umane, a activitatii de asigurare si in subsidiar, pentru reclama, maketing, publicitate, statistica, emitere carduri de fidelitate.

De fiecare data cand solicitam colectarea, ulterior prelucarea si eventual transferul datelor cu caracter personal, utilizarea se va face doar in scopul mentionat, pentru alte scopuri urmand sa va dati acordul.

Sursele datelor pot fi multiple: obtinute direct de la pacient, obtinute de la anagajatorul acestuia – atunci cand acesta incheie un contract de prestarii servicii medicale (medicina muncii, servicii medicale preventive si ambulatorii), obtinute de la asiguratorul cu care pacientul are incheiata o polita de asigurare de sanatate etc.

Datele dumneavoastra. cu Caracter Personal indicate in sectiunea 6 de mai jos vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

(1) Prestarea serviciilor medicale: Prestarea serviciilor medicale solicitate de dumneavoastra, stabilirea unui diagnostic medical, furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionare a sistemelor si a serviciilor de sanatate si asistenta sociala, furnizarea de servicii medicale pentru migranti, inregistrarea serviciilor medicale prestate, comunicarea cu dumneavoastra cu privire la serviciile medicale furnizate, informarea dumneavoastra cu privire la serviciile medicale prestate, activarea si/sau ajustarea abonamentului dumneavoastra la serviciile noastre medicale, programari, identificarea dumneavoastra si a serviciilor accesate.

(2) Marketing: Informari periodice cu caracter medical sau referitoare la serviciile, promotiile SANTE VERA-MED. Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai daca exista acordul dumneavoastra exprimat in scris si numai atat timp cat va mentineti acest acord. Va puteti retrage oricand acest acord facand click pe link-ul „Dezabonare” din subsolul oricarui e-mail pe care il veti primi de la noi sau contactandu-ne la adresa de e-mail “dpo@santeveramed.ro“.

(3) Statistica medicala: Prelucrarea in acest scop va fi realizata numai la solicitarea scrisa a institutiilor statutului cu atributii in domeniul statisticii. Datele dumneavoastra cu Caracter Personal raman in continuare securizate si in deplina confidentialitate, acestea nefiind dezvaluite catre terti.

(4) Indeplinirea obligatiilor legale: Prelucrarea in vederea indeplinirii diverselor obligatii legale ale SANTE VERA-MED (cum ar fi: in domeniul sanatatii, securitatii, pastrarea arhivelor ori alte obligatii impuse de legile in vigoare).

(5) Imbunatatirea serviciilor: Identificarea problemelor sau a unor posibilele chestiuni relevante referitoare la serviciile existente in scopul de a le imbunatati, implementarea noilor servicii sau a imbunatatirilor aduse celor existente, solutionarea sesizarilor formulate de dumneavoastra.

(6) Supraveghere video: Clinica SANTE VERA-MED prelucreaza Date cu Caracter Personal prin mijloace de supraveghere video, prelucrarea avand ca scop asigurarea securitatii persoanelor si bunurilor, precum si a pazei si protectiei bunurilor, imobilelor, valorilor, fara a fi prejudiciate drepturile si libertatile fundamentale sau interesul dumneavoastra.

(7) Inregistrarea convorbirilor telefonice prin Call-center: Serviciul de Call-center al Clinicii SANTE VERA-MED este un serviciu suport aferent furnizarii serviciilor medicale pentru programari, solicitari /sesizari/furnizari de informatii etc..

(8) Evidenta financiara: Eliberarea documentelor financiar-contabile catre dumneavoastra (spre exemplu: bonuri sau facturi fiscale), incasarea platilor pentru serviciile de care beneficiati, recuperarea debitelor de la dumneavoastra (ceea ce poate presupune si implicarea unor terte parti pentru recuperarea creantelor), restituirea unor sume de bani catre dumneavoastra, transmiterea de notificari legate de situatia financiara/ statusul platilor, elaborarea diverselor rapoarte ori situatii legate de evidentele financiare.

(9) Solutionarea disputelor: Formularea diverselor cereri/pareri in situatia aparitiei unor dispute in legatura cu serviciile prestate catre dumneavoastra si/sau referitoare la relatia stabilita intre dumneavoastra si SANTE VERA-MED.

(10) Managementul activitatii de audit intern si extern: SANTE VERA-MED mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe datele dumneavoastra cu caracter personal. Clinica  SANTE VERA-MED isi asuma raspunderea si asigurarea securitatii numai pentru acele informatii, date cu caracter personal si categorii speciale de date cu caracter personal (date de sanatate; date genetice; daca este cazul, date biometrice) care sunt oferite si prelucrate de personalul SANTE VERA-MED (inclusiv medici si asistenti medicali) exclusiv si prin cumulul urmatoarelor coordonate:

 1. in clinica SANTE VERA-MED,
 2. in sistemele/instrumentele/dispozitivele informatice si/sau electronice, hardware si software, evidentele si formularistica SANTE VERA-MED si
 • in cadrul programului de lucru al Clinicii SANTE VERA-MED.

Clinica SANTE VERA-MED nu este responsabila pentru prelucrarea efectuata, in orice forma, in afara coordonatelor mai sus mentionate (inclusiv prin schimbul/inregistrarea de informatii/date cu caracter personal in cadrul convorbirilor dintre medici si pacienti).

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare ale Datelor cu Caracter Personal desfasurate de SANTE VERA-MED sunt urmatoarele:

 • Temeiuri pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care nu intra in categoria categoriilor speciale de date cu caracter personal (conform art. 6 din GDPR)

Datele cu Caracter Personal care nu cuprind categorii speciale de date cu caracter personal (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) sunt prelucrate de SANTE VERA-MED in baza urmatoarelor temeiuri juridice:

(a) in principal, pentru a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract sau pentru a executa un contract incheiat de SANTE VERA-MED cu dumneavoastra (avand ca obiect serviciile puse la dispozitie de SANTE VERA-MED);

(b) in cadrul comunicarilor de marketing, vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in baza consimtamantului dumneavoastra expres (acest acord este solicitat fie prin intermediul completarii unui formular in cadrul clinicii  SANTE VERA-MED ce poate fi efectuata fie la inregistrarea initiala in baza de date, fie ulterior; la inscrierea in formularele de pe site-ul web; la participarea la evenimente etc.), astfel cum este detaliat mai sus;

(c) convorbirile prin Call-center se inregistreaza in baza consimtamantului exprimat in prealabil de catre apelant, prelucrarea avand ca scop prevenirea unor interpretari eronate ale informatiilor transmise de oricare dintre participantii la convorbire, clarificarea unor situatii expuse in cadrul comunicarii telefonice in cazul in care apar indoieli sau confuzii, gestionarea situatiilor in care convorbirile contin indicii privind atingeri care pot fi aduse securitatii si integritatii persoanei si bunurilor;

(d) de asemenea, avand in vedere si celelalte scopuri pentru care prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal, temeiul acestor prelucrari poate fi indeplinirea obligatiilor legale ale SANTE VERA-MED (inclusiv cu privire la arhivare, sanatate, securitate, tinerea evidentelor, solicitarea unei autoritati publice si a altor obligatii pe care legislatia le impune);

(e) in anumite situatii, vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in temeiul unui interes legitim al SANTE VERA-MED sau al unei terte parti (cum ar fi: intocmirea evidentei serviciilor medicale; evidenta programarilor in sistemul electronic al SANTE VERA-MED; solutionarea cererilor si reclamatiilor primite din partea pacientilor; incheierea si executarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu clinici partenere pentru o oferi o cat mai mare acoperire teritoriala si a gamei de servicii medicale; supravegherea prin sistemul de camere video pentru asigurarea pazei bunurilor si persoanelor;

5.2 Derogari pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal care intra in categorii speciale de date cu caracter personal (conform art. 9 din GDPR)

In considerarea specificului activitatii/ serviciilor medicale prestate de catre SANTE VERA-MED, vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal care intra in categoria datelor speciale (astfel cum sunt acestea definite conform art. 9 din GDPR) in baza urmatoarelor temeiuri juridice (temeiuri ce se vor aplica suplimentar fata de temeiurile detaliate de art. 6 din GDPR):

(a) in vederea stabilirii unui diagnostic medical, pentru furnizarea de asistenta medicala si/sau sociala sau a unui tratament medical, ori pentru gestionarea sistemelor si/sau a serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala;

(b) in considerarea anumitor situatii in care dumneavoastra va puteti afla (din punct de vedere fizic sau legal) si care va pot pune in dificultatea de a va exprima acordul cu privire la prelucrare (spre exemplu: situatii de urgenta), Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi prelucrate pentru a va proteja interesele vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;

(c) prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice (cum ar fi: protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern); si/sau

(d) prelucrarea este necesara pentru a permite constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, avand in vedere ca, pe parcursul relatiei stabilite cu SANTE VERA-MED, nu poate fi exclusa aparitia unor asemenea situatii in contextul serviciilor furnizate (in masura in care astfel de dispute sunt adresate instantelor judecatoresti).

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE. CONSECINTELE REFUZULUI FURNIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu Caracter Personal care va privesc (denumite in cuprinsul acestei Note de Informare „Date cu Caracter Personal”) si care vor fi prelucrate de SANTE VERA-MED sunt

 • date obtinute de la potentialul angajator sau angajatorul dumneavoastra,
 • date obtinute direct de la dumneavoastra, in contextul serviciilor furnizate sau
 • date / rezultate obtinute ca urmare a prestarii serviciilor puse la dispozitie de Clinica SANTE VERA-MED.

Informatiile cu caracter personal pe care le furnizati cu prilejul programarii telefonice, prin e-mail sau in clinica(nume, prenume, telefon, e-mail, data nasterii, simptome, date privind analizele si investigatiile efectuate sau pe care doriti sa le efectuati, CNP) sunt inregistrate si prelucrate de Clinica SANTE VERA-MED numai in masura in care aceste informatii au fost oferite de dumneavoastra fara nicio constrangere si cu o prealabila informare.

Clinica SANTE VERA-MED nu isi asuma nicio raspundere pentru informatiile/datele/documentele inexacte, incorecte, pe care ni le furnizati.

Dumneavoastra aveti obligatia de a ne transmite orice modificari care intervin la Datele cu Caracter Personal astfel incat acestea sa fie in permanenta exacte si actuale.

In cazul in care Clinica SANTE VERA-MED are suspiciuni privind autenticitatea documentelor sau informatiilor puse la dispozitie, este indreptatit sa sesizeze autoritatile/institutiile publice cu competente de investigare, supraveghere si control.

Datele cu Caracter Personal includ urmatoarele categorii de date:

(1) Date de contact, cum ar fi: numele si prenumele, adresa de domiciliu/ resedinta, numar de telefon (fix si/sau mobil) si/sau fax, adresa de e-mail, adresa de corespondenta;

(2) Date personale, cum ar fi: data nasterii; sexul; varsta; informatii despre consumul de tutun, alcool, cafeina sau droguri; informatii despre mediul si modul de viata; seria si numarul actului de identitate; codul numeric personal (CNP); alte informatii incluse in cartea de identitate; imagini video (obtinute pe baza inregistrarilor video efectuate in spatiile SANTE VERA-MED, acolo unde sunt montate camere de supraveghere video); voce (pe baza inregistrarilor convorbirilor efectuate prin centrala telefonica a Clinicii SANTE VERA-MED); semnatura;

(3) Date medicale (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal), cum ar fi: date privind sanatatea aferente serviciilor medicale prestate (precum: serviciile medicale pe care le accesati in Clinica SANTE VERA-MED; diagnostic; rezultatele analizelor pe care vi le efectuam sau pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administram; medicul pe care il sau l-ati accesat; medic recomandator; recomandari medicale; simptome; istoric medical; boli anterioare; grupa sangvina; informatii pe care ni le oferiti cu privire la membrii dumneavoastra de familie, daca este cazul); caracteristici fizice (diverse afectiuni); date genetice; date biometrice; mostre biologice; in ceea ce priveste serviciile stomatologice: amprenta stomatologica, lucrarea tehnica dentara aferenta amprentei stomatologice; imagistica precum si orice alte informatii cu caracter medical pe care dumneavoastra ni le furnizati sau care rezulta in urma serviciilor prestate de catre SANTE VERA-MED;

(4) Date privind originea etnica (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal) care se prelucreaza cu prilejul furnizarii serviciilor medicale, precum testari prenatale screening/diagnostic;

(5) Date privind viata sexuala (ce fac parte din categoriile speciale de date cu caracter personal) care se prelucreaza cu prilejul furnizarii serviciilor medicale;

(6) Date referitoare la situatia profesionala, cum ar fi: viitorul angajator ori angajatorul curent; ocupatia/pozitia dumneavoastra; alte detalii transmise de catre viitorul angajator/ angajatorul dumneavoastra in legatura cu relatia dumneavoastra de munca;

(7) Date referitoare la calitatea dumneavoastra de asigurat, cum ar fi: calitatea dumneavoastra de asigurat/ neasigurat; asiguratorul; numarul politei de asigurare;

(8) Date referitoare la plati, cum ar fi: detalii de facturare; numarul contului bancar; detaliile referitoare la cardul bancar (numarul cardului/ codul IBAN, data emiterii, data expirarii); sume achitate si/sau de achitat; statusul platilor;

(9) Date referitoare la relatia cu SANTE VERA-MED, cum ar fi: istoricul relatiei cu SANTE VERA-MED; orice sugestii sau alte asemenea opinii pe care ni le transmiteti, fie in mod direct, fie prin intermediul unor alte mijloace de comunicare (care pot include si retele de socializare sau alte cai publice de comunicare).

Tinem sa precizam ca, in principiu, nu exista o obligatie pentru dumneavoastra de a ne furniza Datele dumneavoastra cu Caracter Personal indicate in aceasta Nota de Informare. Cu toate acestea, in masura in care nu ne oferiti Datele dumneavoastra cu Caracter Personal descrise, nu vom putea sa va punem la dispozitie serviciile medicale solicitate si/sau nu veti putea beneficia de toate facilitatile pe care SANTE VERA-MED vi le ofera (spre exemplu: necomunicarea numarului de telefon / adresei de e-mail nu ne va permite sa comunicam cu dumneavoastra in ceea ce priveste confirmarea/ eventualele modificari ale programarilor sau sa va transmitem rezultatul serviciilor medicale efectuate, situatii in care comunicarea sau ridicarea rezultatelor se va face la receptia Clinicii SANTE VERA-MED).

In situatia in care, in contextul serviciilor pe care SANTE VERA-MED le presteaza catre dumneavoastra, ne furnizati date cu caracter personal cu privire la alte persoane in afara de dumneavoastra (cum ar fi: posibilele afectiuni care au fost intalnite in familie), va aducem la cunostinta faptul ca vom trata aceste informatii ca fiind confidentiale si le vom utiliza doar in scopul prestarii serviciilor medicale catre dumneavoastra. Totodata, tinem sa va asiguram ca vom lua toate masurile necesare pentru a asigura protectia acestor informatii in mod corespunzator, avand in vedere si obligatia SANTE VERA-MED de pastrare a secretului profesional/medical.

În cazul în care vrei să faci parte din echipa SANTE VERA-MED:

(1) Date privind procesul de recrutare: nume, prenume, vârstă, sex, naționalitate, adresă de domiciliu ori de reședință, datele cuprinse în CV, carnet de muncă (după caz), nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; documente de suport care includ şi date sensibile, cum ar fi cazierul judiciar, caracterizarea de la ultimul loc de muncă (după caz), certificatul de examinare psihologică (după caz);

În cazul în care accesati website-ul SANTE VERA-MED:

Date referitoare la profilarea utilizatorilor website-ului SANTE VERA-MED conform Politicii de Cookies pe care o puteți accesa: vârsta, sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale.

 1. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In principiu, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi prelucrate de catre SANTE VERA-MED. Avand insa in vedere necesitatea SANTE VERA-MED de a apela la anumiti parteneri externi care ofera suport in desfasurarea activitatii SANTE VERA-MED, dorim sa va informam ca Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice, pentru a fi prelucrate in scopurile detaliate in aceasta Nota de Informare.

Luand in considerare contextul relatiilor stabilite de SANTE VERA-MED cu partenerii sai, precum si posibilitatea aparitiei unor diverse modificari in ceea ce priveste aceste relatii, nu este fezabila identificarea nominala a tuturor acestor parteneri, acestia urmand a fi mentionati generic, in functie de relatia stabilita/ potentiala cu SANTE VERA-MED.

In acest sens, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pot fi transmise catre:

(1) Medici colaboratori si furnizori de servicii medicale acreditati Serviciile medicale pot fi oferite si prin furnizori de servicii medicale acreditati – medici colaboratori si clinici partenere ai/ale SANTE VERA-MED – din tara sau din afara tarii. In acest sens, va informam ca datele/ informatiile privind starea dumneavoastra de sanatate, amprenta stomatologica sau probele biologice, indiferent de continutul sau volumul acestora, vor putea fi comunicate catre furnizori de servicii medicale acreditati din tara sau din alte state (indiferent ca este vorba de un stat din Uniunea Europeana sau din afara Uniunii Europene), conform dispozitiilor legale aplicabile. SANTE VERA-MED depune toate eforturile pentru a se asigura ca medicii colaboratori si alti furnizori de servicii medicale acreditati respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal. Anterior efectuarii serviciului medical, acolo unde se impune potrivit dispozitiilor legale, veti primi formularul „Acordul pacientului informat” prin care vi se vor aduce la cunostinta date si informatii privind partenerul SANTE VERA-MED si contextul prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal de catre acesta.

(2) Situatia institutiilor si/sau autoritatilor judecatoresti, de cercetare, supraveghere si control. In masura in care, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, date/informatii cu caracter personal sunt solicitate Clinicii SANTE VERA-MED de diverse organe si/sau institutii (spre exemplu: organe de cercetare penala, politie, organisme si institutii de control financiar, fiscal, securitate sociala, instante de judecata, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanate, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti si orice alte institutii si/sau autoritati de supraveghere si control), SANTE VERA-MED are obligatia de a furniza datele/informatiile solicitate, fara a va cere acordul prealabil, inclusiv in cazul in care va opuneti sau nu va exprimati punctul de vedere. In plus, este posibil ca, in anumite situatii, astfel de date/informatii sa fie necesar a fi puse la dispozitie fara o solicitare prealabila a acestor institutii, organe si/sau autoritati, situatii in care SANTE VERA-MED va transmite datele/ informatiile necesare, in conformitate cu cerintele legale.

(3) Asiguratori, alti parteneri

 • Entitati din Romania sau din alte state, in contextul serviciilor medicale de care ati beneficiat in cadrul SANTE VERA-MED si/sau in cadrul partenerilor sai (acolo unde este cazul).

(4) Alti destinatari

SANTE VERA-MED poate, de asemenea, sa prezinte Datele dumneavoastra cu Caracter Personal unor alte terte parti, cum ar fi: furnizori de servicii de suport IT sau servicii tehnice si organizationale in legatura cu activitatile legate de intretinerea echipamentelor medicale, furnizori de servicii de marketing, servicii de plata, servicii de arhivare, consultanti legali, auditori, consultanti in domeniul financiar-contabil sau catre alti consultanti ai Societatii, in legatura cu operatiuni extraordinare de afaceri (de exemplu, in cazul unor fuziuni, achizitii si altele asemenea), cu care Societatea va incheia acorduri de confidentialitate, in mod corespunzator (in masura in care nu vor fi aplicabile anumite cerinte/garantii legale si/sau statutare de confidentialitate in privinta acestora).

De asemenea, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor putea fi transmise si catre alte persoane fizice sau juridice din Romania sau din afara tarii in contextul necesar pentru constatarea, exercitarea si/sau apararea unui drept al SANTE VERA-MED in instanta. Tinem sa va asiguram ca Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si/sau a partenerilor acesteia si va solicita ca acesti furnizori/ parteneri sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele cu Caracter Personal la care au acces si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

In situatia in care operatiunile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi efectuate de catre SANTE VERA-MED prin intermediul unor persoane imputernicite de aceasta, SANTE VERA-MED se va asigura de respectarea cerintelor specifice impuse de dispozitiile art. 28 din GDPR, asigurandu-se, printre altele, ca

 • operatiunile respective de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sunt efectuate in baza unui contract care sa adreseze chestiunile specifice relatiei operator-imputernicit, conform GDPR iar
 • persoana imputernicita va afectua prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in baza instructiunilor SANTE VERA-MED

 

 1. TRANSFERUL CATRE STATE TERTE

In anumite situatii specifice, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi transferate catre entitati situate in alte state din cadrul Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, pentru a efectua diverse analize specializate in contextul serviciilor prestate de SANTE VERA-MED catre dumneavoastra.

Asa cum am aratat, astfel de transferuri ale Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi efectuate catre entitati situate in Uniunea Europeana, Republica Moldova, Federatia Rusa, Serbia, Republica Turcia. De asemenea, exista situatii cand Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi transferate si catre entitati din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European (cum ar fi: Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Noua Zeelanda), tot in scopul efectuarii unor analize specifice solicitate in contextul serviciilor furnizate de SANTE VERA-MED.

In astfel de cazuri ne vom asigura ca sunt aplicabile garantii adecvate pentru a permite transferul in mod corespunzator, conform cerintelor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal (garantii care pot include: aplicarea unor clauze contractuale standard de protectie a datelor sau existenta unei decizii a Comisiei Europene adoptata in acest sens). In fiecare caz si in vederea efectuarii transferului efectiv, pacientul este incunostiintat prin Acordul Pacientului Informat si solicitat sa-si exprime acordul/dezacordul aferent situatiei impuse de serviciul medical respectiv, de starea de sanatate etc.

 1. PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Intentionam sa pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal exacte si actualizate.

De asemenea, ne straduim sa pastram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta Nota de Informare sau decat durata prevazuta de legislatia in vigoare.

In acest sens, va informam ca vom stoca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pentru intreaga perioada a relatiei stabilita cu dumneavoastra dar si ulterior, pentru o anumita perioada de timp, in considerarea prevederilor legale aplicabile.

Astfel, Datele cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru o perioada cuprinsa intre 2 luni si 75/100 de ani (perioada de retentie extinsa fiind aplicabila, in principiu, documentelor cu caracter medical care trebuie pastrate pentru astfel de perioade), conform legislatiei in domeniu, in conditii de maxima securitate.

In masura in care anumite Date cu Caracter Personal sunt incluse in sau au legatura si cu anumite documente contabile ale Societatii, pentru care trebuie respectata o perioada de pastrare specifica (spre exemplu 5 sau 10 ani), respectivele Date cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru respectivele perioade aplicabile.

In ceea ce priveste imaginile obtinute prin mijloace de supraveghere video, acestea vor fi mentinute pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa de legislatia aplicabila.

Apelurile efectuate prin centrala telefonica a Clinicii SANTE VERA-MED sunt inregistrate si mentinute pe o perioada de 45 de zile de la data efectuarii inregistrarii, cu exceptia cazurilor cand o durata mai extinsa este permisa sau impusa conform legislatiei aplicabile.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN CEEA CE PRIVESTE DATELE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste datele cu caracter personal, va informam ca aveti urmatoarele drepturi principale:

(1) Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal prelucrate, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate (inclusiv scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor).

(2) Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal, insemnand dreptul dumneavoastra de a ne solicita rectificarea Datelor cu Caracter Personal inexacte, care nu mai sunt actuale sau completarea datelor incomplete.

(3) Dreptul la stergerea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal ce poate fi exercitat in anumite circumstante prevazute de legea aplicabila, incluzand: situatia in care Datele cu Caracter Personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile prelucrarii; situatia in care persoana vizata se opune la prelucrare si nu exista alte interese legitime care sa prevaleze pentru prelucrare; situatia in care Datele cu Caracter Personal au fost prelucrate ilegal.

(4) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Societatii restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

 • contestati exactitatea datelor (restrictionarea va dura atat timp cat este necesar Societatii sa verifice acuratetea datelor cu caracter personal);
 • prelucrarea este ilegala si dumneavoastra va opuneti stergerii datelor solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • Societatea nu mai are nevoie de Datele cu Caracter Personal in scopurile mai sus mentionate dar dumneavoastra solicitati Datele cu Caracter Personal pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 • dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca drepturile legitime ale Societatii prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

(5) Dreptul de a va opune prelucrarii, insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea

(i) se intemeiaza pe interesele legitime ale Societatii sau ale unei terte parti, inclusiv in cazul activitatilor de profilare bazate pe acest temei ori

(ii) in masura in care este aplicabil, este realizata in scopul comunicarilor de marketing direct, implicand crearea de profiluri.

(6) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, ceea ce inseamna ca, in calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veti face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau care sa va afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

(7) Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita mutarea, copierea sau transferul Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal existente in baza de date a Societatii catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si este efectuata prin mijloace automate.

(8) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si de a va adresa instantelor de judecata competente.

Va puteti exercita drepturile mentionate la pct. (1) – (8) de mai sus, printr-o cerere intocmita in scris, semnata si inregistrata la SANTE VERA-MED, utilizand urmatoarele date de contact (in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor):

SANTE VERA-MED S.R.L.

Adresa: Str. Birgaului, nr. 6, sector 1, Bucuresti

Telefon  0723.263.950

Adresa de e-mail dpo@santeveramed.ro

In solicitarea dumneavoastra, aveti posibilitatea de a mentiona daca doriti ca informatiile sa va fie comunicate la o anumita adresa (care poate fi o adresa de posta electronica) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face personal. Comunicarea informatiilor solicitate se va face in termen de 1 (o) luna de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei dumneavoastra optiuni de comunicare. In cazul in care nu este posibila respectarea termenului mai sus mentionat, veti fi informat(a) asupra motivului de amanare a raspunsului, comunicandu-va totodata procedura care se are in vedere pentru solutionarea cererii dumneavoastra, precum si termenul estimat.

 1. INEXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMAT

Avand in vedere specificul relatiei stabilita intre SANTE VERA-MED si dumneavoastra, va informam ca nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.